artykuł nr 1

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki

ZARZĄD SPÓŁKI CHEMOBUDOWA - KRAKÓW S.A.

Prezes Zarządu

Andrzej Wyszyński
tel.: +12 652 75 01
fax.: +12 652 75 02

Członek Zarządu

Mieczysław Trojan
tel.: +12 652 75 05
fax.: +12 652 75 02

PROKURENCI i DYREKTORZY SPÓŁKI CHEMOBUDOWA - KRAKÓW S.A.

Prokurent – p.o. Dyrektora Oddziału we Frankfurcie n/Menem

Grzegorz Mieszaniec
tel.: +49 69 795 00 700
fax.: +49 69 795 00 721

Dyrektor – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

Andrzej Płonka
tel.: +12 652 75 06
fax.: +12 652 75 02
E-mail: a.plonka@chemobudowa.pl

Prokurent – Dyrektor ds. Wykonawstwa

Wiesław Żurowski
tel.: +12 652 75 03
fax.: +12 652 75 02
E-mail: zurowski@chemobudowa.pl

Prokurent – Główna Księgowa

Barbara Martyna
tel.: +12 652 75 40
E-mail: martyna@chemobudowa.pl