artykuł nr 1

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przemysław Stępak

V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej

Rafał Blazy

Sekretarz Rady Nadzorczej

Robert Banaszak

Członek Rady Nadzorczej

Dawid Chrobak

Członek Rady Nadzorczej

Rafał Kowalczyk