artykuł nr 1

Majątek

MAJĄTEK SPÓŁKI STAN NA DZIEŃ 31.12.2017 w złotych
Aktywa trwałe

79.123.399,73

Aktywa obrotowe

58.148.599,10

Aktywa razem

137.271.998,83

 

MAJĄTEK SPÓŁKI STAN NA DZIEŃ 31.12.2016 w złotych
Aktywa trwałe

79.206.083,87

Aktywa obrotowe

60.944.160,32

Aktywa razem

140.150.244,19

 

MAJĄTEK SPÓŁKI STAN NA DZIEŃ 31.12.2015 w złotych
Aktywa trwałe

24.970.181,47

Aktywa obrotowe

52.319.873,96

Aktywa razem

77.290.055,43

 

MAJĄTEK SPÓŁKI STAN NA DZIEŃ 31.12.2014 w złotych
Aktywa trwałe

25.486.102,46

Aktywa obrotowe

63.812.303,07

Aktywa razem

89.298.405,53

 

MAJĄTEK SPÓŁKI STAN NA DZIEŃ 31.12.2013 w złotych
Aktywa trwałe

24.180.771,70

Aktywa obrotowe

73.044.542,14

Aktywa razem

97.225.313,84

 

MAJĄTEK SPÓŁKI STAN NA DZIEŃ 31.12.2012 w złotych
Aktywa trwałe

23.606.272,03

Aktywa obrotowe

66.457.164,16

Aktywa razem

90.063.436,19

 

MAJĄTEK SPÓŁKI STAN NA DZIEŃ 31.12.2011 w złotych
Aktywa trwałe

26.100.096,48

Aktywa obrotowe

52.559.528,57

Aktywa razem

78.659.625,05

 

MAJĄTEK SPÓŁKI STAN NA DZIEŃ 31.12.2010 w złotych
Aktywa trwałe

27.429.442,07

Aktywa obrotowe

71.567.352,65

Aktywa razem

98.996.794,72

 

MAJĄTEK SPÓŁKI STAN NA DZIEŃ 31.12.2009 w złotych
Aktywa trwałe

27.065.659,86

Aktywa obrotowe

56.662.866,13

Aktywa razem

83.728.525,99

 

MAJĄTEK SPÓŁKI STAN NA DZIEŃ 31.12.2008 w złotych
Aktywa trwałe

28.513.888,13

Aktywa obrotowe

57.512.860,29

Aktywa razem

86.026.748,42

 

MAJĄTEK SPÓŁKI STAN NA DZIEŃ 31.12.2007 w złotych
Aktywa trwałe

29.355.547,26

Aktywa obrotowe

76.709.940,52

Aktywa razem

106.065.487,78

 

MAJĄTEK SPÓŁKI STAN NA DZIEŃ 31.12.2006 w złotych
Aktywa trwałe

28.384.746,66

Aktywa obrotowe

58.434.781,27

Aktywa razem

86.819.527,93

 

MAJĄTEK SPÓŁKI STAN NA DZIEŃ 31.12.2005 w złotych
Aktywa trwałe

28.148.795,98

Aktywa obrotowe

46.012.582,05

Aktywa razem

74.161.378,03