artykuł nr 1

Forma Prawna i Zakres Działania

CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa.

Podstawę działania, własność oraz zakres działania określa statut, który jest do pobrania w załączniku.

Załączniki:
Statut 1.167 MB