artykuł nr 1

Dane ogólne o Spółce

Dane ogólne
NazwaPrzedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "CHEMOBUDOWA – KRAKÓW" Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona"CHEMOBUDOWA – KRAKÓW" S.A.
Adres siedziby30-705 Kraków, ul. Klimeckiego 24
Telefon+12 652 75 00 ; +12 652 75 08
Telefax+12 652 75 02
E-mailbiuro@chemobudowa.pl
Strona główna WWWwww.chemobudowa.pl
Regon351000614
NIP675-000-03-78
KRS0000035770
Oznaczenie Sądu

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy

75.332.200,- PLN (wpłacony w całości)